Quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì? | MuaBanNhaDat

(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là tổ chức thây mặt cho các chủ chiếm hữu, người đang sử dụng căn hộ để thực hiện các công tác can dự tới việc điều hành, sử dụng nhà tầm thường cư. Vậy nghĩa vụ và quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị tầm thường cư là gì?

Khi nào thì chung cư đề nghị kiến tạo Ban quản trị?

Ban quản trị bình thường cư được kiến thiết khi khu chung cư đó có từ 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản trị bao gồm thây mặt các chủ chiếm hữu nhà bình thường cư, thây mặt chủ đầu tư (nếu có). Trong trường hợp người sử dụng căn hộ phổ biến cư có tham gia Hội nghị nhà phổ biến cư thì thành phần Ban quản trị nhà tầm thường cư có thể gồm cả người dùng.

 • Ban quản trị nhà tầm thường cư có một chủ chiếm hữu được công ty theo mô hình tự quản.
 • Ban quản trị nhà tầm thường cư có phổ thông chủ sở hữu được doanh nghiệp và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cũ rích phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của thích hợp tác xã. Các mô hình này đều có tư cách pháp nhân, có con dấu và thi hành các quyền, bổn phận luật pháp tại khoản 1 Điều 104 của Luật.

Trong khi, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các chủ chiếm hữu, người sử dụng nhà phổ biến cư chẳng phải xây đắp tổ chức kinh doanh cổ phần hoặc xây đắp thích hợp tác phường; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thi hành thông qua Hội nghị nhà bình thường cư theo Quy dè bỉu điều hành, sử dụng nhà tầm thường cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Bổn phận và quyền hạn Ban quản trị phổ biến cư

Theo vấn đề 104 Luật nhà đất 2014 cùng điều 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, bổn phận và quyền hạn Ban quản trị tầm thường cư được pháp luật như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người dùng nhà thông thường cư trong việc thi hành nội quy, quy chế điều hành, dùng nhà bình thường cư;
 • Điều hành, sử dụng kinh phí bảo trì phần chiếm hữu phổ biến của nhà chung cư theo luật pháp của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà bình thường cư; báo cáo Hội nghị nhà tầm thường cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký thích hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành điều hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý điều hành nhà phổ biến cư sau khi đã được Hội nghị nhà bình thường cư lựa chọn theo qui định tại điểm d khoản 3 Nhân tố 102 của Luật này.
 • Ký liên hiệp đồng với tổ chức có năng lực bảo trì nhà đất theo pháp luật của qui định về xây dựng để bảo trì phần sở hữu tầm thường của nhà thông thường cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần chiếm hữu bình thường có thể do doanh nghiệp đang quản lý điều hành nhà phổ biến cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo luật pháp của quy định về xây dựng thi hành;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Tích lũy, tổng thích hợp ý kiến, kiến nghị của người dùng nhà chung cư về việc điều hành, sử dụng và cung ứng các phục vụ nhà thông thường cư để phối thích hợp với tổ chức tính năng, đơn vị, cá nhân có can hệ lưu ý, giải quyết;
 • Phối phù hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân phường trong việc xây dựng nếp sống hiện đại, gìn giữ trơ trẽn tự, bình yên thị trấn hội trong khu nhà thông thường cư;
 • Thi hành đúng quy chế giễu hoạt động của Ban quản trị nhà phổ biến cư đã được Hội nghị nhà bình thường cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà tầm thường cư;
 • Thừa hưởng thù lao nghĩa vụ và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;
 • Chịu trách nhiệm trước qui định, trước chủ chiếm hữu, người dùng nhà tầm thường cư khi thực hiện quyền và nghĩa vụ không đúng với pháp luật tại khoản này;
 • Thi hành các công việc khác do Hội nghị nhà bình thường cư giao mà không trái với quy định qui định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548