Hà Nội cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

Theo đó, UBND thành phố đòi hỏi các doanh nghiệp kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng toàn thể của cải công thuộc phạm vi điều hành gồm đất, nhà, trụ sở làm cho việc, nhà cửa tương lai, của nả khác gắn liền với đất, oto, của cải công khác để dùng dành dụm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn.

Các đơn vị xử lý theo thẩm quyền hoặc công bố cấp có thẩm quyền để ý, giải quyết các của cải công không có yêu cầu sử dụng, tài sản không cần dùng, của nả chờ thanh lý, của cải sử dụng không hiệu quả hoặc dùng không đúng pháp luật. Nộp ngay cục bộ số tiền chiếm được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định vào Ngân sách nhà nước.

Định kỳ trước ngày 30/9 hàng năm, thông báo UBND đô thị ưng chuẩn Sở Nguồn vốn tình hình điều hành, dùng tài sản công tại tổ chức, bao gồm kết quả chấp hành cách thức sắp xếp lại, xử lý hạ tầng nhà, đất đã được phê duyệt; giao Sở Vốn đầu tư tổng hợp, lên tiếng UBND đô thị.

Các cơ quan, doanh nghiệp được đầu tư xây đắp hội sở mới, khi hoàn thành việc xây đắp và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao tổng thể hội sở khiến việc cũ cho Sở Xây đắp để phối thích hợp Sở Nguồn vốn tổng phù hợp, báo cáo UBND TP chú ý, quyết định phương án xử lý. Ngăn cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại hội sở làm cho việc cũ để dùng, cho thuê, cho mượn hoặc sắp xếp cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các hạ tầng nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty có trách nhiệm kiểm tra để dùng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo dành dụm, hiệu quả. Xử lý hoàn thành điểm các vi phạm, sống sót phát hiện qua bố trí; Rà soát, tổng hợp, lên tiếng hiện trạng điều hành, dùng các hạ tầng nhà, đất đang được giao điều hành, sử dụng và kết quả chấp hành phương thức bố trí lại, giải quyết nhà, đất đã được phê thông qua.

Phương thức sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, công ty sự nghiệp công lập đang điều hành, sử dụng khi thi hành cũ kĩ phần hóa phải bảo đảm phù hợp với qui định về sắp xếp lại, giải quyết nhà, đất thuộc chiếm hữu nhà nước; phù hợp với quy hoạch, ý tưởnrg dùng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương; thích hợp với chiến lược tạo ra của doanh nghiệp và phải được cơ quan có thẩm quyền lưu ý, phê duyệt y trước thời gian quyết định cổ lỗ phần hóa.


Xem tại: dịch vụ nhà đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548