Từ 1/1/2019: Thu hồi đất khiến tuyến đường sẽ thu hồi luôn vùng lân cận để đấu giá

Trên đây là một trong những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có luật pháp liên quan tới quy hoạch.

Cụ thể, khoản c điểm 4 Yếu tố 40 của Luật Đất đai pháp luật về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận sẽ được sửa đổi như sau: Đối với dự án hạ tầng công nghệ, xây dựng, chỉnh trang thành phố, khu dân cư nông thôn phải cùng lúc xác định địa điểm, quy mô đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền dùng đất thực hiện dự án nhà đất, thương mại, phục vụ, đóng gói, buôn bán;

Nhân tố 43 về Lấy quan niệm về quy hoạch sử dụng đất sẽ được sửa như sau: Ủy ban dân chúng cấp huyện có nghĩa vụ lấy quan điểm về quy hoạch sử dụng đất cấp quận; Việc lấy quan điểm đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân và đồng đội cư dân về quy hoạch dùng đất cấp huyện được chấp hành bằng cách thức đơn vị hội nghị, lấy quan điểm trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã;

Nội dung lấy quan điểm về quy hoạch dùng đất cấp quận gồm: các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình chấp hành trong quá trình quy hoạch sử dụng đất; Thời điểm lấy ý kiến về quy hoạch dùng đất cấp quận là 30 ngày kể từ ngày công ty nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy quan niệm;

Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã có bổn phận xây dựng thông báo tổng hợp, tiếp thu, giải trình quan niệm của quần chúng và hoàn thiện cách thức quy hoạch dùng đất cấp huyện trước khi trình Hội đồng giám định quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã.”

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá - Ảnh 1.

Thu hồi đất làm các con phố sẽ thu hồi cả vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất - ảnh minh họa


Dường như đó, Yếu tố 46 về Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch dùng đất được sửa thành: Việc nhân tố chỉnh quy hoạch dùng đất giang sơn, quy hoạch dùng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bình an thi hành theo pháp luật của quy định về quy hoạch.

Việc yếu tố chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quận được thi hành khi có một trong các căn cứ sau đây: Có sự vấn đề chỉnh chiến lược tạo ra kinh tế - phường hội, quốc phòng, bình an của tổ quốc; quy hoạch cấp giang sơn; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh mà sự yếu tố chỉnh đó khiến cho đổi mới cơ cấu dùng đất; Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất; Có sự vấn đề chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Việc vấn đề chỉnh chiến lược dùng đất chỉ được thi hành khi có sự nhân tố chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về kĩ năng thực hiện ý tưởnrg dùng đất.

Vấn đề 48 về Lên tiếng công khai quy hoạch, chiến lược dùng đất qui định: Việc lên tiếng, công khai quy hoạch sử dụng đất giang sơn, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh chấp hành theo pháp luật của qui định về quy hoạch.

Báo cáo công khai quy hoạch dùng đất cấp quận được chấp hành như sau: UBND cấp thị xã có nghĩa vụ lên tiếng công khai quy hoạch dùng đất cấp quận tại trụ sở tập đoàn, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban dân chúng cấp huyện và báo cáo công khai nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện có can dự đến phường, xã, thị trấn tại hội sở UBND cấp phường;

Toàn cục nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch dùng đất sau khi được tổ chức nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê phê duyệt phải được công bố công khai; Việc thông báo công khai được thi hành trong thời hạn 15 ngày kể trong khoảng ngày được tổ chức nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê phê duyệt; Việc công khai được thi hành trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Theo Xuân Hưng

Vnmedia


Xem tại: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548