Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan tới quy hoạch

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch nhân tố chỉnh việc lập, đánh giá, quyết định hoặc phê phê duyệt, công bố, thi hành, bình chọn, vấn đề chỉnh quy hoạch trong chuỗi hệ thống quy hoạch tổ quốc.

Theo pháp luật tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các qui định liên quan tới quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bạn dạng quy phạm luật pháp khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê duyệt Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của 11 luật có can hệ tới quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã phê duyệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có can hệ đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Chấp hành Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng qui định tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với các Bộ tìm hiểu xây đắp dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có pháp luật liên quan tới quy hoạch bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch.

"Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là quan trọng, hạn chế phát hành các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng bận bịu trong công tác lập, giám định, phê ưng chuẩn và thi hành các quy hoạch", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết, công trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có luật pháp can dự tới quy hoạch được xây dựng trên ý kiến là: Tiếp tục thể chế hóa trọn vẹn chủ trương, trục đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát hành kinh tế hoạt động mua bán định hướng phường hội chủ nghĩa. Bảo đảm hợp nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên lý sửa đổi luật đã được ứng dụng trong công đoạn xây đắp Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, đòi hỏi về quản lý nhà nước của các ngành trong sản xuất kinh tế - phố hội, tính định hình, đồng bộ của hệ thống quy định.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế chắc chắn cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về sự quan trọng ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung vài pháp lệnh có quy định can hệ tới quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các qui định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can hệ, bảo đảm có hiệu lực thực hiện cùng với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01/01/2019.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng thể hiện sự quan trọng, nhiều phần quan điểm tán thành việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có luật pháp can hệ tới quy hoạch cần hợp nhất theo nguyên tắc đã được vận dụng trong giai đoạn xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của 11 luật có can hệ tới quy hoạch được Quốc hội chuẩn y tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của 37 luật có can hệ tới quy hoạch được Quốc hội ưng chuẩn tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch; đảm bảo các quy hoạch thuộc chuỗi hệ thống quy hoạch tổ quốc phải thi hành theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo qui định của Luật Quy hoạch; đảm bảo sự hợp nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi khai triển chấp hành các pháp luật về quy hoạch.

Công bố của Ủy ban Kinh tế khẳng định cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có pháp luật liên quan đến quy hoạch nhằm chỉ tiêu đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Về giấy tờ công trình Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế nghĩ rằng, giấy tờ đã được sẵn sàng theo quy định tại khoản 1 Vấn đề 64 Luật Ban hành văn phiên bản quy phạm quy định, căn bản đáp ứng vấn đề kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cho ý kiến và duyệt y.

Tại phiên họp, với 100% quan niệm thành viên ưng ý, UBTVQH đã phê chuẩn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có pháp luật can dự đến quy hoạch.

Pháp lệnh được ưng chuẩn gồm có 5 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghệ Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Vấn đề 4 Pháp lệnh Điều hành thị trường; sửa đổi, bổ sung Vấn đề 34a Pháp lệnh Khuyến mại người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung Điều 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, tư nhân nhập cuộc lập, giám định, quyết định hoặc phê phê chuẩn, công bố, chấp hành, bình chọn, vấn đề chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch non sông và tập đoàn, công ty, cá nhân khác có can hệ.

Theo Nguyễn Hoàng

Chinhphu


Xem tại: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548