Lịch chốt quyền kiếm được cổ lỗ tức bằng tiền tài 16 doanh nghiệp

CTCP Thủy điện A Vương (AVC): Ngày 20/3 – ngày ĐKCC nhận nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2019.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (SBH): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận tạm bợ ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 17/4/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Vimeco (VMC): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 30% (01 cũ rích phiếu kiếm được 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2019.

CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (PCC): Ngày 22/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 3/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ lỗ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời điểm thanh toán 31/5/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông doanh nghiệp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Ngày 1/4 - ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ rích phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2019.

CTCP Sách – Vũ trang nhà thờ Kiên Giang (KBE): Ngày 1/4 - ngày ĐKCC nhận chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 18/4/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cũ rích đông công ty ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 200 đồng). Thời gian trả tiền 19/4/2019.

CTCP Đầu tư phát hành Điện Miền Bắc 2 (ND2): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cũ rích phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán 26/4/2019.

CTCP Trang bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ngày 2/4 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 200 đồng). Thời điểm trả tiền 12/4/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ hủ đông đơn vị ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ hủ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm thanh toán 18/4/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông công ty ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thủy sản Cà Mau (CAT): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian trả tiền 18/4/2019.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF): Ngày 3/4 - ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông doanh nghiệp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Xếp toá và Phục vụ Cảng Sài Gòn (SAC): Ngày 3/4 - ngày ĐKCC kiếm được tạm ứng cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cũ kĩ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán 18/4/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ lỗ đông đơn vị ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (TSM): Ngày 2/4 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 6% (01 cổ lỗ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian trả tiền 6/5/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông doanh nghiệp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548