Yêu cầu sớm gỡ khó cho công ty về đất đai khi cổ lỗ phần hóa

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đòi hỏi Bộ Vốn đầu tư tìm hiểu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết nghị Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thành và tăng mạnh việc thực hiện chính sách, qui định về quản lý, dùng vốn, của nả nhà nước tại tổ chức và cũ rích phần hóa công ty nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng đòi hỏi Bộ Vốn đầu tư rà soát hạ tầng pháp lý của việc thu hồi đất theo qui định của Luật Đất đai đối với trường hợp công ty đã cổ hủ phần hóa và đã được công ty có thẩm quyền cho phép biến đổi mục đích dùng; căn cứ để giải quyết trong trường thích hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang chiếm hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá.

Trường thích hợp có sự khác nhau giữa Quyết nghị của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Vốn đầu tư tìm hiểu, thông báo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng đòi hỏi Bộ Nguồn vốn rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương để khiến rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất cụ thể theo qui định của Luật Đất đai" như cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi hoàn...

song song xác định rõ hơn đối tượng "các đơn vị cổ hủ phần hóa còn lại" - những doanh nghiệp đã cổ hủ phần hóa nhưng chưa được phê chuẩn y phương thức dùng đất hay doanh nghiệp chưa cũ kĩ phần hóa, tổ chức có vốn nhà nước hay đơn vị là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Bên cạnh đó kiểm tra theo qui định của qui định về đất đai đối với nội dung "trường thích hợp phương án dùng đất đơn vị đề nghị chưa thích hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, lĩnh vực nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì cương quyết đơn vị thu hồi và đấu giá công khai theo pháp luật của quy định".


Xem thêm: mua dat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548