141 lãnh đạo, điều hành Tổng cục Thuế chưa phục vụ tiêu chuẩn pháp luật

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 297/TB-TTBNV kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 doanh nghiệp thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế về điều hành biên chế nhạo công chức, số lượng người làm việc trong các tổ chức sự nghiệp công lập; bổ dụng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập chiến thắng tuyệt vời trong thi hành nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; điều hành hồ sơ công chức, viên chức và ký phù hợp đồng lao động làm cho công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2015 tới ngày 31/8/2018.

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định - Ảnh 1.

Theo kết luận, qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ chỉ huy, điều hành chưa phục vụ một hoặc một số vấn đề kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Vốn đầu tư và Tổng cục Thuế: Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bổ dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi bổ kỹ năng quản lý chỉ huy cấp phòng, chi cục…

Có 4 trường phù hợp quá tuổi bổ nhậm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo, điều hành cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường phù hợp được tiếp thu năm 2011, 2012 chưa thực hiện hoàn toản quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Về lớp lang thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân lực tại chỗ, giấy má không có văn bạn dạng bắt buộc phê phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhậm; một số biên phiên bản họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nguồn vốn.

Một số giấy tờ bổ nhậm nguồn nhân lực trong khoảng nơi khác, không có tài liệu biểu hiện việc gặp gỡ người dự kiến bổ dụng để trao đổi đòi hỏi công tác, nhu cầu bổ dụng; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy quan niệm của tổ chức nơi công chức đang công tác; gửi văn bạn dạng lấy quan điểm của doanh nghiệp dự định phân công công việc.

Một vài giấy tờ bổ nhiệm lại, không có tài liệu biểu hiện việc Thủ trưởng doanh nghiệp dùng trực thu nạp xét, yêu cầu việc bổ dụng lại hay không bổ dụng lại…

Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích hoàn hảo trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, thứ tự, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ xét nâng lương trước thời hạn do lập thắng lợi lý tưởng đối với công chức của Tổng cục Thuế và các đơn vị được thi hành theo luật pháp, bảo đảm điều kiện về thành quả và tỷ trọng không vượt quá 10% tổng số công chức, người công lao trong danh sách trả lương. Tất nhiên, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của 1 doanh nghiệp có số lượng thành viên chưa đúng qui định.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các tổ chức, công ty có từ 1 đến 3 người. Đến thời gian hiện nay còn 1 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 1 người nhưng có 1 phó phụ trách phòng.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế lãnh đạo thi hành đúng, toàn diện các quy định quy định về quản lý biên chế nhạo; số lượng người khiến cho việc trong các tổ chức sự nghiệp, bổ nhậm công chức, viên chức, chỉ đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thắng lợi xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và quản lý giấy má công chức, nhân viên.

Rà soát các văn bạn dạng quy định, chỉ dẫn chấp hành về công tác dùng và điều hành công chức, nhân viên để kịp thời thông báo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế cho thích hợp với pháp luật của Đảng, qui định của Nhà nước và tổ chức quản lý cấp trên.

Thường xuyên chấp hành việc tuyển nhân viên công chức; cùng lúc, chú ý, bình chọn lại việc chưa dùng hết số biên giễu cợt công chức được giao, thông báo cấp có thẩm quyền yếu tố chỉnh cho thích hợp; bảo đảm chấp hành chế độ tinh giản biên giễu cợt trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng mục tiêu chiến lược và qui định của luật pháp.

Dường như đó, chỉ huy các cơ quan, công ty kiểm tra, cử công chức, nhân viên còn thiếu tiêu chuẩn bổ nhậm chỉ huy, điều hành về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi bổ lãnh đạo, quản lý, bồi bổ nghiệp vụ… đi tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đến hết năm 2019 phải hoàn thiện, phục vụ đủ tiêu chuẩn theo qui định; không lưu ý bổ nhậm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường thích hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng đòi hỏi. Báo cáo Bộ Tài chính sớm đơn vị thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho các công chức ngành nghề Thuế…

Đối với 8 trường thích hợp được bổ nhậm chỉ đạo, điều hành cấp Phòng, Chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu như không được bổ dụng tham gia ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm chức phận lãnh đạo, điều hành. Đối với 2 trường thích hợp giữ chức phận chỉ huy, quản lý nhưng chưa chấp hành vừa đủ thứ tự tuyển nhân viên công chức theo luật pháp của Luật Cán bộ, công chức, yêu cầu Tổng cục Thuế kiểm tra thực hiện theo đúng Công bố Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Hình như, rà soát, huỷ bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không thích hợp, có sai phạm về vấn đề kiện, tiêu chuẩn, thứ tự tuyển nhân viên, bổ nhiệm các chức danh chỉ đạo, điều hành các cấp trong khoảng tháng 6/2012 tới nay…

Trong khi đó, kiểm điểm, khiến rõ bổn phận của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có can hệ đến những tồn tại, hạn giễu cợt để có cách thức giải quyết phù hợp và có biện pháp giải quyết những sinh tồn, hạn chế đã nêu trong Kết luận này. Tăng cường công việc kiểm tra, giám sát, chỉ dẫn việc thực hiện quy định của qui định về công việc tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm…

Theo Minh Thư

Infonet


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548