Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trả cũ rích tức, cổ lỗ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%

Ngày 18/6 đến đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cũ rích đông chấp hành trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và chia cũ rích phiếu thưởng tổng tỷ trọng 28,5%, trong đó trả cổ hủ tức bằng tiền tỷ trọng 5%, trả cổ hủ tức bằng cổ phiếu tỷ trọng 20% và phát triển cũ kĩ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

Như vậy, ngoài số cổ hủ tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát hành khoảng 14,92 triệu cũ rích phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ trọng 23,5%. Trị giá phát triển theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự định sau tạo ra Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn nhân tố lệ trong khoảng hơn 635 tỷ đồng hiện nay lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ sản xuất cũ rích phiếu trả cổ hủ tức, cổ lỗ phiếu thưởng, mà trước đây ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt công ty cuối tháng 4/2019 gần đây còn phê duyệt hàng loạt phương án tăng vốn yếu tố lệ khác.

Cụ thể Chứng khoán Thiên Việt dự định sản xuất 1,8 triệu cổ hủ phiếu ESOP theo chương trình chọn cho người công lao trong công ti với giá phát hành 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu. Vốn đầu tư tạo ra lấy từ quỹ ca ngợi thưởng phúc lợi. Thời điểm phát triển dự kiến chia khiến 2 đợt.

Bên cạnh Chứng khoán Thiên Việt còn dự định phát hành riêng biệt 10 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho các chủ đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn trị giá sổ sách tại thời gian chào bán. Số tiền thu được để tăng nguồn vốn hoạt động cho công ti và phục vụ được nhân tố kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động buôn bán phái sinh.

Trong khi đó Chứng khoán Thiên Việt còn thông qua phương thức phát hành 10 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ kĩ đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng thu nhập hoạt động, tăng 18% so với năm trước đây. Đương nhiên do chi phí vốn đầu tư tăng cường nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cũ kĩ phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem thêm: mua nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548