Dù khó tới mấy cũng phải bỏ ra vốn cho người có năng lực tài chính thấp

Sáng 23/9, tại hội sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương các chương trình mục tiêu nước nhà đã chủ trì Hội nghị online toàn quốc về vai trò, hiệu quả nguồn đầu tư chính sách trong thực hiện các tiêu chí giảm có năng lực tài chính thấp bền vững.

Trụ cột cần thiết

Sau khi nghe lên tiếng và các ý kiến đàm đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban lãnh đạo ghi kiếm được hiệu quả của tín dụng chế độ trong thi hành mục tiêu giảm có năng lực tài chính thấp vững bền.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên hạ tầng các nguồn lực vận động được, Nhà băng Chính sách phố hội  đã khai triển 20 chương trình nguồn đầu tư, trong đó dồn vào một chỗ cho các chương trình nguồn vốn vay lớn như: Cho vay hộ có năng lực tài chính thấp, hộ cận nghèo, hộ mới thoát có điều kiện kinh tế eo hẹp; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường vùng quê; cho vay khắc phục việc làm; nguồn vốn vay sinh viên – sinh viên; nguồn hỗ trợ đối với vùng khó khăn; cho vay hỗ trợ nhà đất cho người nghèo; nguồn vốn vay chế độ phố hội bỏ ra riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với số dư nợ chiếm đoạt tới 98%...

Hình như việc tăng thêm về số lượng, chất lượng nguồn vốn vay cũng được tăng cao, đi đúng vào đúng đối tượng. Dường như nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình nguồn vốn vay này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như thường có nợ xấu.

“Có thể nói Ngân hàng Chế độ xã hội và chế độ nguồn đầu tư là một cột trụ quan trọng của Chương trình chỉ tiêu non sông về giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp vững bền. Nhờ trụ cột này, quá trình 2015 – 2018, số hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp giảm rất với tốc độ cao, góp phần đẩy lùi, chặn đứng nguồn hỗ trợ đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu giang sơn xây dựng vùng quê mới, giảm có năng lực tài chính thấp vững bền gắn với các đề án tạo ra kinh tế - phường hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho cư dân”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách tín dụng cho hộ có năng lực tài chính thấp là chính sách được triển khai phổ thông nhất, phục vụ một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là chính sách xây đắp được mối đoàn kết tốt giữa Nhà nước – phê chuẩn Nhà băng Chính sách phường hội – với các công ty đoàn thể và người có điều kiện kinh tế eo hẹp, phát huy được tính chủ động, nâng cao nghĩa vụ của người có điều kiện kinh tế eo hẹp đối với chính quyền cơ sở qua việc giữ mối địa chỉ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của nhà băng.

Vốn ủy thác còn hạn chế giễu

Điểm ra những nguyên cớ của sự thành công, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra các mặt còn tồn tại, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chế độ xã hội còn rất hạn dè bỉu, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm hữu 6,8% tổng nguồn vốn; trong khi đó, riêng Thủ đô là gần 2.873 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 thức giấc có mức ủy thác qua Ngân hàng Chế độ thị trấn hội trên 100 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng bắt buộc các địa phương tăng nhanh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành ủy đảng, chính quyền với hoạt động nguồn đầu tư chế độ phường hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, chiến lược, hoạt động thường  xuyên của các ngành ủy, các cấp, địa phương; doanh nghiệp vận động tốt các nguồn lực cho nguồn vốn vay chính sách phố hội, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo ra giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho, bảo đảm  an sinh phố hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, cần nâng cao hơn nữa nghĩa vụ của MTTQ và các công ty chính trị phố hội trong việc thi hành nguồn vốn vay chế độ phố hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân với công việc này. Tập trung huy động nguồn lực và hoàn thành chế độ chế độ nhằm thi hành có hiệu quả hơn tín dụng chế độ trong khoảng nay tới năm 2020 và quá trình 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần dành đầu tiên bằng vận vốn đầu tư ngân sách nhà nước để chấp hành các chương trình tín dụng chính sách thị trấn hội. Ảnh VGP/Thành Chung


Tập trung vốn ưu đãi tham gia một mối

song song, dồn vào một chỗ các vốn đầu tư nguồn vốn vay chính sách thị trấn hội có nguồn cội trong khoảng ngân sách nhà nước vào một mối lái là Nhà băng Chính sách xã hội, phân biệt rõ ràng chính sách tài khóa và chế độ tiền tệ, các hoạt động cho vay theo chính sách tài khóa này đều phải được cấp bù lợi nhuận suất, cấp chi phí điều hành cho Ngân hàng Chế độ thị trấn hội. Có chế độ chế độ tiếp tục bố trí riêng danh mục vốn đầu tư trung hạn công đoạn 2021 – 2025 cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Nhà băng Phát hành Việt Nam.

“Bộ Vốn đầu tư phân tích buộc phải hạn mức phát hành trái khoán Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có nguồn cội Nhà nước đủ lớn cho Nhà băng Chế độ phố hội, có hình thức cho Nhà băng  tự huy động vốn đầu tư trong phố hội để tập trung cho hộ mới thoát có điều kiện kinh tế eo hẹp và hộ có mức sống nhàng nhàng, giải quyết sinh kế, vươn lên khiến giàu”, Phó Thủ tướng đề xuất.

Theo Phó Thủ tướng, cần dành đầu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thi hành các chương trình tín dụng chính sách phố hội và đảm bảo hoạt động ổn định của Ngân hàng Chính sách phường hội, tính đến việc sắp tới chấp hành Chương trình tiêu chí quốc phát hành bền vững kinh tế - phố hội các thị trấn miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội ưng chuẩn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách phố hội chủ động hấp thu các quan niệm buộc phải để hoàn thiện chế độ như nâng thêm mức cho vay, kéo dài thời điểm cho vay đối với hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp, tăng mức cho mượn đối với hộ đóng hộp và các chương trình nước tinh khiết.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Chung


Dành phần vốn thích đáng cho người nghèo

Hoan nghênh Thị trấn Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm ít nhất 600 tỷ đồng cho vay các đối tượng chế độ, Phó Thủ tướng bắt buộc HĐND, UBND các địa phương tiếp diễn dành một phần tài chính thích đáng trong khoảng ngân sách để bổ sung tài chính cho mượn các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

“Tối thiểu mỗi địa phương khó khăn tới mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chế độ phố hội. 16 tỉnh bằng vận được ngân sách thì ít nhất phải có 500 tỷ đồng, còn Thủ đô và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương có ít ra 5.000 tỷ đồng, như vậy mới có nguồn lực để mở rộng đối tượng, kéo dài thời điểm và nâng mức cho vay”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng đề nghị năm 2020 và quá trình 2021 – 2025, phát triển nguồn vốn vay hàng năm của Nhà băng Chế độ thị trấn hội tối thiểu phải đạt 10%, nỗ lực ở mức 12%. MTTQ mở rộng cuộc vận động Vì người có điều kiện kinh tế eo hẹp để vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp phường hội, tổ chức, cá nhân bổ sung tài chính cho nguồn đầu tư chính sách phường hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách phố hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị các cấp, đẩy mạnh công việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chấp hành tốt việc vận động, điều hành và dùng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác ủy thác với các tổ chức chính trị, xã hội, không để nảy sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng chú ý Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, Bộ Nguồn vốn không để nợ nghĩa vụ của Nhà nước đối với Ngân hàng Chính sách phường hội./.

Theo Thành Thông thường

Chinhphu.Việt Nam


Xem tại: mua nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548