Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng bè đảng đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí não Tư Mã Ý

Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem quân địch lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý ngày một có uy trong nhóm Tào Ngụy, được giao trọng trách ứng phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân tăng viện cho My Thành, nhằm chặn lại Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Phù hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến nhanh tới Nhai Đình, vòng đường sau tấn công hậu tập quân Thục.

Để đối phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm bảo đảm cho chiến dịch Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân tăng viện tiến tấn công quân của Trương Hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Phổ thông người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Thích hợp, một viên tướng dày dạn trải nghiệm trên sa trường thì nên sử dụng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng sau cùng lại lựa chọn Mã Tốc khiến tướng tiên phong.

Mã Tốc và Vương Bình tiến đến Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân tới. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ các con phố sông, trấn giữ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự lãnh đạo của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt tuyến đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức đương đầu giảm bớt.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức đánh tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loạn, chỉ cánh quân của Vương Bình cố gắng giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức tranh đấu, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân thời cơ này chấn chỉnh lại nhóm, đưa những người bị thương rời tiền tuyến.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục không thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, trong khoảng bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được kiểm soát an ninh bởi 2.500 binh quân nhân.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự bận rộn mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng điềm tĩnh ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh lính bạn nào nấy đều vào giữ lấy chòi gác tuần tiễu của bản thân trên mặt thành, nếu như có kẻ nào tự ý ra tham gia cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị giết. Mở mang hết bốn cổng thành ra, ở mỗi cổng thành lấy hai chục người cải trang khiến cho dân thường, quét ở đường phố. Ví như quân Ngụy đến, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu chước để đối phó".

Truyền lệnh xong xuôi Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn nhị đồng tử mang theo một cây bạn bè, đi lên mặt thành, đốt hương gảy tập thể.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho đấu sĩ tức thì dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy bè phái, bên trái có một tuỳ nhi, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một đồng tử tay cầm phất trần. Trong ngoài cổng thành chỉ có chừng mực nhị chục cư dân thường, cắm cúi quét đường cứ như thể không có ai ở bên bản thân mình. Sau khi nhận ra thế, Tư Mã ý nghi ngại rằng trong thành có phục kích, hối hả ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy tháo lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật nắm bắt ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về đến doanh trại và nghe nam nhi là Tư Mã Sư công bố tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, thân phụ không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có đích thực sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia China hiện đại phân tách: Tư Mã Ý trầm ngâm nghe tiếng bè lũ của Khổng Minh rồi âm thầm tháo lui là vì đã nhìn thấy được ngụ ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thảnh thơi. tiến công bầy chính là không còn màng tới cái chết.

Tư Mã Ý nhân thức bản thân chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bản thân phải ứng phó với nhiều mối nạt dọa đố kỵ trong triều. Nay nếu như Lượng chết, con đường vào Thục Hán thành lập toang, Tư Mã Ý nhân thức bản thân mình sớm muộn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý sớm muộn luôn là người chủ động phòng ngự. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên chiến trường, ông cũng không đuổi cùng giết mổ tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc đến cuối đời, để tích lũy quyền lực cho hậu duệ sau này phế truất bỏ nhà Ngụy, rồi mới thống nhất Trung Hoa.

(Tổng phù hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia dat saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548