2020 kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Phê chuẩn hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, khác biệt là việc khai triển các giải pháp giải quyết nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng nguồn đầu tư.

Trong một lên tiếng mới phát triển, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự kiến toàn ngành dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với chiến lược kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với ngành tổ chức và các doanh nghiệp vốn đầu tư - nhà băng sẽ chọn các cơ quan, tổng công ty nhà nước có diện tích phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động can hệ đến quản lý, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng tổ chức kinh doanh trực thuộc Tổ chức Dầu khí vietnam, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ câu kết với việc đánh giá công việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Bình chọn thực trạng công việc quản lý tài chính và cũ kĩ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán. Bình chọn các hoạt động điều hành, đảm bảo sản xuất lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước như: chấp hành các pháp luật của luật pháp về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, phục vụ tiêu dùng cần thiết…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự định thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động can dự tới quản lý, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và một số nhà băng có diện tích lớn (Nhà băng Nông nghiệp và sản xuất nông thôn; Nhà băng Thương mại cũ rích phần Ngoại thương vietnam… ) để bình chọn thực trạng vốn đầu tư của doanh nghiệp và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng chấp hành đánh giá hoạt động tái cơ cấu hoạt động mua bán vốn đầu tư, trọng tâm là nhà băng thương nghiệp và các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ. Chỉ tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, khác lạ là việc khai triển các biện pháp xử lý nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng nguồn đầu tư theo đề án "Xử lý nợ xấu của chuỗi hệ thống các đơn vị tín dụng" được phê duyệt y tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp tín dụng gắn với giải quyết nợ xấu công đoạn 2016 - 2020" và việc thử nghiệm giải quyết nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn vốn vay theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với mục tiêu trên, lĩnh vực công ty và đơn vị vốn đầu tư - nhà băng, Kiểm toán nhà nước dự định thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm Nhà băng nhà nước, 12 tập đoàn, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 3 ngân hàng thương nghiệp.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự định lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, khuôn khổ rộng để công ty kiểm toán nhằm bình chọn toàn diện, xuyên suốt công việc điều hành, dùng nguồn vốn công, của nả công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế phố hội .

Như, quản lý và sử dụng vốn trái khoán Chính phủ tại Bộ Chiến lược và Đầu tư, Bộ vốn đầu tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển vùng quê, Bộ Liên lạc vân chuyên chở. Kiểm toán việc điều hành và dùng vốn đầu cơ theo quyết nghị số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về kế hoạch cải cách tư pháp tới năm 2020 của Tòa án dân chúng vô thượng, Viện Kiểm sát dân chúng tối cao và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công tác điều hành nợ công năm 2019...

Trong ngành nghề đầu cơ xây đắp và chương trình dự án, Kiếm toán nhà nước dự kiến chấp hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có phổ biến công trình lớn, được dư luận vồ cập.

Như các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu tư xây dựng tuyến đường vòng đai II, III đô thị Hà Nội; các tuyến tuyến phố trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến con đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thời kỳ 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh môi trường Tp.HCM; các con phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án tuyến đường sắt thị trấn Thủ đô...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Xem tại: gia dat saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548