Điểm danh những đơn vị chốt quyền nhận cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới trong khoảng 11/11 tới 15/11/2019 có công ty chốt danh sách cổ hủ đông chấp hành chi trả cổ lỗ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó có toàn bộ đơn vị được các nhà đầu tư thân mật như Tổng công ty Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng công ty Hoa phượng đỏ hàng không Việt Nam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ hủ tức, cổ hủ phiếu thưởng này cần sắm cổ lỗ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi  nhất thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm thanh toán 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cũ rích đông phát hành 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%. Giá trị sản xuất theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

song song công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông tạo ra gần 28,38 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá phát hành 10.000 đồng/cũ rích phiếu.

CTCP Vận chuyên chở đa cách thức Duyên Hải (TCO) chi lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi lâm thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Phát hành TDT (TDT) chốt danh sách cũ rích đông phát hành hơn 1,2 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cũ rích đông sở hữu 100 cũ rích phiếu được kiếm được về 15 cổ hủ phiếu mới. Giá trị tạo ra theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ rích đông phát hành hơn 2,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu. Giá sản xuất 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trợ thì ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/1/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông đơn vị lấy quan niệm cũ rích đông bằng văn phiên bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các điều khác.

Tổng tổ chức kinh doanh Lắp máy vn – CTCP (LLM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời gian thanh toán 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian trả tiền 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi trợ thì ứng cũ rích tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 10/1/2019.

CTCP Tinh khiết giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cũ kĩ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ hủ đông phát hành khoảng 89,93 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ rích tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị phát triển theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển lấy trong khoảng LNST chưa phân chia thích hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của tổ chức kinh doanh.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm trước đây. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù vậy với số tiền phát triển cũ kĩ phiếu trả cổ hủ tức lên tới gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lợi nhuận tích lũy trả cổ lỗ tức cho cổ hủ đông.

Tính đến 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Trong khi tổ chức kinh doanh còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày thương lượng không hưởng quyền để Tổng tổ chức kinh doanh Cảng hàng không vn (ACV) chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cổ lỗ đông chiếm hữu 01 cổ hủ phiếu được kiếm được về 900 đồng. Thời điểm trả tiền 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ rích phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cũ kĩ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lợi nhuận làm được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia đến 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Ngoài ra tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ phát hành và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ hủ phần.

CTCP Thiết bị điện (THI) chi tạm bợ ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây dựng 3-2 (C32) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây đắp Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghiệp Tiên Phong (ITD) chi trả cổ lỗ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian trả tiền 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548