Bộ Vốn đầu tư 'điểm tên' các Bộ, lĩnh vực chấp hành việc thoái vốn chậm chạp

Bộ Vốn đầu tư cho biết, trong năm 2019 có 9 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn phương thức cũ kĩ phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các đơn vị cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê duyệt Danh mục công ty Nhà nước xong xuôi cũ rích phần hóa theo từng năm thời kỳ 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê phê duyệt Danh mục công ty thực hiện cũ rích phần hóa đến hết năm 2020.

Lũy kế giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 công ty được cấp có thẩm quyền phê thông qua cách thức cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Dĩ nhiên trong 168 công ty đã cổ lỗ phần hóa chỉ có 36/168 công ty cũ kĩ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cổ lỗ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% ý tưởnrg), số doanh nghiệp còn phải chấp hành cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Tương tự, theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ lỗ phần hóa các doanh nghiệp còn lờ đờ, không làm được ý tưởnrg đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì quá trình 2017 – 2020 thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Trong năm 2019, có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 công ty, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Nguồn vốn cũng đánh giá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm trễ, chỉ đạt 7,8% kế hoạch, không đạt kế hoạch đề ra.

Những công ty còn đa dạng đơn vị phải chấp hành thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ti Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Cơ quan Xăng dầu vn), Bộ Liên lạc vận chuyên chở (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ti Hoa Phượng đỏ hàng không vietnam - Tổ chức kinh doanh CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không Việt Nam - Công ti CP), Bộ Xây đắp (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ti cũ kĩ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 công ty).

Theo Bộ Vốn đầu tư, tiến độ cổ hủ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt y phương án cơ cấu lại chậm, không giải quyết được theo kế hoạch đã đề ra. Chậm rãi quyết toán bàn giao sang tổ chức kinh doanh cũ rích phần. Lờ lững bàn giao quyền đại diện chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa bảo đảm ý tưởnrg theo lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ.

song song, phổ thông doanh nghiệp đủng đỉnh đạt yêu cầu giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm cho tác động đến tính công khai, sáng tỏ của hoạt động mua bán, chậm rì rì đổi mới công việc quản trị đơn vị sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các đơn vị trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế giễu công việc giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các công ty này.

Bộ Tài chính cho rằng, khởi thủy là do một vài Bộ, ngành, địa phương, Công ty kinh tế, Tổng công ti nhà nước còn chưa đích thực nghiêm túc triển khai ý tưởnrg cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành hình thức lên tiếng.

Nhất là vai trò, nhận thức, trách nhiệm của chủ tịch tổ chức, doanh nghiệp còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của đơn vị, công khai sáng tỏ, đúng luật pháp quy định, bảo đảm nguyên tắc thị trường, chống ích lợi đội ngũ trong cổ lỗ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Xem nhiều hơn: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548