Chính phủ buộc phải sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa bắt buộc nội dung dự định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng Việt Nam (cho quan điểm lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến); công trình Luật Ký hợp đồng quốc tế; công trình Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo chế độ công ty đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Tổ chức (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của luật Kiểm soát an ninh môi trường; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; công trình Luật Người công huân vietnam đi khiến cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; công trình Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, ca ngợi thưởng (sửa đổi)...

song song, Chính phủ cũng xin quan niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: quyết nghị của Quốc hội về tạo ra thị trấn Đà Nẵng tới năm 2030 góc nhìn đến năm 2045. Công bố kết quả thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu cơ các Chương trình mục tiêu non sông quá trình 2016 - 2020. 

Công bố kết quả chấp hành kế hoạch vốn đầu tư 5 năm tổ quốc 2016 - 2020 và định hướng chiến lược tài chính 5 năm tổ quốc công đoạn 2021 - 2025. Thông báo kết quả chấp hành quyết nghị số 24/2016/QH14 về chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan điểm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự định báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 chú ý ưng chuẩn Hiệp định Thương nghiệp hòa bình giữa Việt Nam và Đoàn kết Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; để ý nội dung về nguyên lý, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư sản xuất nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; lưu ý, quyết định hình thức đặc trưng quản lý, sử dụng số tiền chiếm được từ hoạt động khai thác của nả kết cầu cơ sở vật chất hàng không công đoạn trong khoảng ngày 1/1/2018 (thời gian Luật Điều hành, sử dụng của nả công có hiệu lực chấp hành) tới ngày Đề án giao điều hành, dùng và khai thác tìa sản kết cấu cơ sở vật chất hàng không do Nhà nước đầu tư, điều hành được phê ưng chuẩn...


Đọc thêm: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548