Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi phí không ai rõ

Quỹ Hỗ trợ việc khiến cho ngoài nước

Quỹ Hỗ trợ việc khiến cho ngoài nước có nguồn thu chủ đạo trong khoảng đóng góp của các đơn vị và người công lao. Quỹ có tính năng phát hành, mở mang thì trường công sức ngoài nước và nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người công sức và tổ chức, song các hoạt động này hầu như không có hiệu quả.

Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, trong thời kỳ 2013-2018, số dư Quỹ trong khoảng đầu kỳ là 109 tỷ đồng và thu trong kỳ là 151 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng chi trong cả công đoạn là rất thấp, chỉ khoảng 62 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mở mang và sản xuất thị trường chủ yếu là tổ chức hội thảo và chi tiêu đoàn ra chỉ với tổng số tiền là 225 triệu đồng; chi hoạt động đào tạo gần 4 tỷ đồng; chi cung cấp rủi ro hơn 32,5 tỷ đồng.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 1.

Các loại quỹ ngoài ngân sách thành lập đa dạng, hoạt động chưa hiệu quả.

Trong khi đó chi công việc tuyên truyền qua công ty tạp chí là 13,1 tỷ đồng và chi cho công tác quản lý là 13 tỷ đồng (chiếm hữu khoảng 22% tổng chi).

Quỹ Phòng chống chống thiên tai

Qua giám sát cho thấy, Quỹ này có nguồn thu từ tiền đóng góp bắt buộc hàng năm của các doanh nghiệp kinh tế hạch toán chủ quyền, tổ chức (tính theo tỷ trọng của cải) và tư nhân (1 ngày công đối với người công tích và 15.000 đồng đối với đối tượng khác) nhằm chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai qui định tại Luật Phòng, chống thiên tai. Đương nhiên, các pháp luật về nội dung chi của Quỹ trùng với nội dung chi trong khoảng dự phòng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, việc qui định đóng góp buộc phải của Quỹ chưa được sự tán thành trong khoảng các công ty (nhất là doanh nghiệp nước ngoài) và dân chúng ở rất nhiều địa phương. Có địa phương đã nhất thời dừng khoản thu này, làm tỷ trọng thu thực tiễn của các địa phương khá thấp so với chiến lược.

Dường như, tỷ trọng và mức thu nhất mực dẫn tới trạng thái các địa phương có diện tích dân số lớn số thu rất lớn, khi mà các địa phương có điều kiện kinh tế gian nan, thường xuyên gặp mặt thiên tai thì số thu hàng năm rất thấp. Bên cạnh pháp luật về mức chi đối với Quỹ thấp (dưới 1 tỷ đồng), dẫn đến tất cả địa phương có số dư Quỹ khá lớn.

Thành ra, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và điều chỉnh chế độ thu, chi bảo đảm thích hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chi trong khoảng nguồn ngừa ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Qua giám sát cho thấy, nguồn thu của Quỹ chủ công trong khoảng đóng góp buộc phải theo tỷ trọng phần trăm (%) trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong khoảng các hạ tầng chế biến, buôn bán thuốc lá. Đây là một khoản thu có tính chất trùng với thuế tiêu thụ đặc biệt tiến công trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh, rất nhiều các nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của NSNN, có 8 trong số 9 nhiệm vụ chi của Quỹ có thể giao cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Y tế chấp hành, như công tác truyền thông, xây dựng mô phỏng điểm, công ty cai nghiện, nghiên cứu tác hại thuốc lá,...

Mặt khác, qua giám sát, hoạt động của Quỹ chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây phao phí nguồn lực phố hội, chưa thu hút được sự đóng góp của các doanh nghiệp quốc tế như chỉ tiêu đề ra.

Vì vậy, Chính phủ cần rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả và sự cần thiết phải tồn tại Quỹ.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đối với Quỹ ổn định giá xăng, số tiền trích Quỹ được để lại tại các công ty mai dong buôn bán xăng dầu (mức trích hiện thời là 300 đồng/lít), thực chất là một khoản thu trước của cư dân và đơn vị.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 2.

Phổ thông quan niệm buộc phải bỏ quỹ bất biến xăng dầu


Thực tại hiện thời cho thấy, hạ tầng để định hình giá đã không còn thích hợp (giá cơ sở dựa trên giá CIF, trong khi chế biến trong nước đã đáp ứng tới 90% ý định, kế bên việc đặt ra lãi định mức và chi tiêu kinh doanh định mức là phi thị trường). Dường như các làm mai nhập cảng xăng, dầu đã chấp hành nghiệp vụ hedging (tức thị nhất định giá trước để hạn chế tạo động giá xăng dầu tăng, giảm).

Việc thu trước của người tiêu dùng 300 đồng/lít để tạo Quỹ là nguyên do gây ra lạm phát thực tiễn và định kỳ nhân tố chỉnh giá là duyên do gây ra lạm phát kỳ vọng. Việc sử dụng Quỹ Bất biến giá xăng dầu hiện chưa đảm bảo tính sáng tỏ, công khai, dẫn tới sự phản ứng của cư dân. Mặt khác, theo Luật Giá, có 11 mặt hàng thuộc danh mục bất biến giá, khi mà chỉ xuất hiện hàng xăng dầu có Quỹ ổn định giá là chưa thích hợp.

Vì thế, Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ và bắt đầu sửa đổi các văn bạn dạng quy định có can dự tới chính sách tính giá cơ sở và hình thức quản lý, dùng Quỹ hiệu quả, phù hợp với thực tại, bảo đảm công khai, minh bạch.

Quỹ bảo trì trục đường bộ Trung ương

Từ năm ngân sách 2017, số thu, chi của Quỹ đã được tổng hợp vào trong cân đối NSNN ; hằng năm, Quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần chênh lệch giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu (cả công đoạn ngân sách nhà nước cấp bổ sung 18.020 tỷ đồng, trong đó năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, năm 2018 là 3.800 tỷ đồng). Ngoài khoản thu phí dùng trục đường bộ thu qua đầu công cụ giao thông cơ giới tuyến đường bộ (là nguồn thu NSNN theo luật pháp của Luật phí, lệ phí) và khoản thu trong khoảng NSNN bổ sung hằng năm, Quỹ bảo trì tuyến đường bộ không còn nguồn thu nhập nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ trung ương theo phương thức kiêm nhiệm, trong khi Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để độc lập điều hành toàn cục kinh phí bảo trì tuyến đường bộ, nên phải sử dụng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Liên lạc vận vận chuyển để chấp hành các công việc chuyên môn của Quỹ.

Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Quy mô Quỹ nhỏ dại, việc huy động nguồn lực tài chính hoạt động hạn nhạo báng, hoạt động của Quỹ là không đáng kể. Mặt khác, người bị nhiễm HIV/AIDS đã được hỗ trợ chuẩn y chương trình Bảo hiểm y tế. Trong thời kỳ 2013-2018, tổng số tiền chiếm được bổ sung tham gia Quỹ chỉ đạt 1,5 tỷ đồng chủ yếu trong khoảng nguồn hỗ trợ của các đơn vị tư nhân (năm 2017 không có nguồn thu nhập), dự kiến năm 2019 và 2020 Quỹ chỉ chiếm được 20 triệu đồng/năm.

Quỹ kiểm soát an ninh không gian vietnam

Nhiệm vụ chi của Quỹ chủ yếu là cho mượn lãi suất khuyến mãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện một vài hình thức, chính sách vốn đầu tư đối với công trình đầu tư theo cách thức phát hành sạch; hỗ trợ giá điện gió đối với các dự án điện gió,…

Quỹ có nguồn thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính; dĩ nhiên, theo qui định của Luật phí, lệ phí thì đây là khoản thu của ngân sách nhà nước. Đồng thời, hằng năm NSNN bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường bổ sung cho Quỹ để chi các nhiệm vụ trợ giá điện gió, cung cấp cho các chương trình, công trình, các hoạt động phòng, chống, giải quyết ô nhiễm, suy thoái và sự cố không gian là không thích hợp với qui định của Luật NSNN năm 2015.

Loạt quỹ ở địa phương chưa hiệu quả

Một số Quỹ nguồn vốn khác ở địa phương, như: Quỹ hỗ trợ tạo ra hợp tác xã; Quỹ cung cấp nông dân; Quỹ đầu cơ phát triển; Quỹ cung cấp tạo ra đất; Quỹ bảo lãnh nguồn vốn vay,...

Các Quỹ này đều có chỉ tiêu thông thường dịch vụ cho đầu tư phát triển kinh tế của địa phương. Việc xây dừng nhiều Quỹ, dẫn tới vài trường hợp chồng chéo chức năng, trùng lặp về mục tiêu, đối tượng dịch vụ, phân tán nguồn lực, hạn chế giễu phát huy hiệu quả sử dụng.

Theo PV

Vietnamnet


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548