Giám định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Vietnam

Cá nhân khiến công việc giám định tại tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công tác tại Tổng công ti Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản chiếu, hiện Phòng Đầu tư Tổng Công ti ông là tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ti), được giao nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu cơ xây dựng công trình và thi hành các công việc về quản lý chi tiêu đầu cơ xây đắp can dự tới các dự án do Tổng Công ti khiến chủ đầu tư.

Theo chuyên ngành, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công việc quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng.

Tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 giải nghĩa: “Tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, công ty có chuyên ngành thích hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định”.

Mặt khác, pháp luật về xây dựng hiện hành không có qui định yếu tố kiện năng lực của nhà đầu tư và vấn đề kiện năng lực của tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo qui định tại Khoản 4, Nhân tố 7 của Luật Xây đắp 2014; Cơ quan chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ chịu bổn phận theo luật pháp tại Khoản 9, Yếu tố 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo quy định tại Khoản 11, Vấn đề 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số pháp luật về yếu tố kiện đầu tư buôn bán thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây đắp, chứng chỉ hoạt động xây dựng và điều hành nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công tác quản lý chi tiêu đầu tư xây dựng. Vì vậy, người chủ trì đánh giá các công tác có can dự đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đề xuất phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo luật pháp.

Ông Vĩnh hỏi, trường phù hợp tư nhân ông (ko phải là người chủ trì) thi hành giám định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập thông báo kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ti lưu ý, phê chuẩn y thì cóbắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về điều này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Nhân tố 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì cá nhân làm công việc đánh giá tại tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Khoản 1 Vấn đề 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng pháp luật chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về giám định, phê phê chuẩn công trình và thiết kế, dự toán xây dựng nhà cửa thì “Kết quả đánh giá phải có đánh giá, kết luận về mức phục vụ yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định và toàn cục nội dung trình giám định theo mẫu qui định tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Thành ra, thông báo kết quả giám định do tập đoàn giám định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Có thể bạn quan tâm: bat dong san

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548