Tổng Bí thư: Dồn vào một chỗ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Thực hiện kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành

Ngày 15/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng Ban Chỉ huy.

Phiên họp nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; bàn luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng điểm công tác năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ, nhìn lại năm 2019 và trong khoảng đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến khỏe khoắn, với phổ quát chủ trương, biện pháp bỗng phá, đi vào chiều sâu, đạt rộng rãi kết quả rất cần thiết, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng. # đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao.

Tham nhũng được kiềm chế giễu, dần dần chặn đứng và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần cần thiết kiểm soát định hình chính trị, tạo ra kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo Tổng Bí thư, Chủ toạ nước, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành gần 80 văn bản nhằm tăng nhanh công việc xây đắp Đảng, chuỗi hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 quyết nghị; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 quyết nghị, 197 quyết định, góp phần hoàn thiện hình thức phòng ngừa nghiêm ngặt để "chẳng thể tham nhũng".

Công tác rà soát, thanh tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử, theo Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước, được chỉ huy tăng cường, đi tham gia chiều sâu, tạo bước đột nhiên phá mới trong công việc nhận thấy, giải quyết tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm cho trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện kỷ luật và yêu cầu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện kỷ luật đối với 3 công ty đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương điều hành, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quang quẻ cảnh phiên họp.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay, đã thực hiện kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong đội ngũ trang bị.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý vốn đầu tư 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 số đông và phổ quát cá nhân; chuyển tổ chức điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng; tập trung chấm dứt thanh tra, kiểm toán các công trình thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận phường hội đặc biệt niềm nở và các vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Khởi tố mới và hồi phục điều tra 19 vụ án, xét xử 10 đại án trong năm 2020

Theo Tổng Bí thư, Chủ toạ nước, năm 2019, Ban Chỉ đạo theo dõi, lãnh đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và phục hồi thăm dò 19 vụ án; đã chấm dứt dò hỏi 22 vụ án/132 bị can; đã truy vấn tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận phố hội khác biệt đon đả.

Trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo xử lý 107 vụ án, 90 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 53 vụ/550 bị cáo; xét xử phúc thẩm 43 vụ/412 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân bản.

Một trong những kết quả nổi trội đáng để ý là việc nâng cao hiệu quả công việc thu hồi của nả bị chiếm đoạt đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo đã lâm thời giữ, kê biên của cải, phong tỏa tài khoản, chặn lại đàm phán của cải giá trị gần 24.000 tỷ đồng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bình chọn, công tác tin tức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có phổ biến đổi mới. Các công ty tính năng đã chủ động hiểu tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xác định phương hướng cung ứng, công khai kết quả và những vấn đề dư luận nhiệt tình trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Trận mạc Quốc gia và các tổ chức thành viên tiếp diễn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; chấp hành có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan truyền thông, báo chí đã tích cực tăng nhanh tuyên truyền về công việc PCTN.

Ban Lãnh đạo, Thường trực Ban Chỉ huy, các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chức Túc trực của Ban Lãnh đạo tiếp diễn thay đổi, nâng cao hiệu quả công tác, sâu sát, quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, quyết tâm cao.

Nêu nhiệm vụ trong năm 2020, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm "công tác PCTN cần tiếp tục được tăng nhanh, với phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn".

Chi tiết, Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung tăng mạnh việc xây dựng, hoàn thành thể nhạo báng về quản lý kinh tế - phố hội và PCTN, từng bước xuất hiện hình thức phòng phòng ngừa để chẳng thể tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Người đứng đầu Đảng – Nhà nước cũng chỉ đạo tập trung rà soát, thanh tra, kiểm toán các ngành nhạy cảm, có rộng rãi dư luận về thụ động, tham nhũng, kịp thời nhận thấy, giải quyết nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phép. "Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu lộ bị động, tham nhũng", Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nêu rõ.

Cũng theo lãnh đạo của Tổng Bí thư - Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2020 sẽ tập trung lãnh đạo đẩy với tốc độ cao tiến độ, xử lý chấm dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, trong đó chú tâm xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt đoạt. Theo đó, xong xuôi dò la 21 vụ án, chấm dứt xác minh, giải quyết 21 vụ việc; truy vấn tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo kế hoạch của Ban Lãnh đạo. Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận phố hội nhiệt tình.

TBT-CTN cũng đề nghị chấn chỉnh, đương đầu đẩy lùi tư tưởng lo sợ việc tăng mạnh PCTN sẽ "khiến chậm rãi sự phát triển", khiến cho "hạn chế giễu sức thông minh, dám nghĩ, dám khiến", "nhụt chí", "khiến cho cầm chừng", "phòng thủ" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chỉ đạo, quản lý các đơn vị quản lý.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất chấm dứt chỉ đạo xử lý đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, lãnh đạo đã được khắc phục theo qui định của qui định.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem thêm: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548